Vlada Republike Srbije 08.05.2020. godine donela je zaključak kojim preporučuje avio-prevoziocima da zbog otkazanih letova usled vanrednih okolnosti putnicima izdaju vaučer na osnovu koga će moći da ostvare svoja prava. Više informacija u delu ObaveštenjaSmernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu ObaveštenjaPovodom situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Evropska komisija objavila je dokument gde se navodi da će odštetni zahtevi putnika biti tretirani u skladu sa vanrednom situacijom, koja oslobađa prevozioca obaveze isplate štete putnicima. Više informacija u delu ObaveštenjaDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija  
Vesti sa sajta

Informacija o pilotskim dozvolama izdatim u Direktoratu

Sreda, 26.09.2012.
Na trećem sastanku EASA-Pan-European Partner Countries - PANEP Workshop, održanom u Zagrebu 30. i 31. maja 2012. godine, postavljeno je između ostalog i pitanje statusa pilotskih dozvola izdatih od strane evropskih država koje nisu članice Evropske unije.
 
Evropska komisija je nakon sastanka dala odgovore na postavljena pitanja i objavila ih na SYNAPSE (EASA Web Forum), koji sadrže zvanično objašnjenje o statusu pilotskih dozvola u periodu prelaska sa zahteva JAR-FCL 1,2,3,4 na primenu evropske regulative broj 1178/2011 i  290/2012.
 
Informacija sadrži interpretaciju primene navedenih evropskih propisa u odnosu na status pilotskih dozvola koje izdaje Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.
 
Do stupanja na snagu Multilateralnog sporazuma o uspostavljanju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja (ESAA sporazum) na međunarodnom planu, države članice EU koje su do formalne primene Uredbe (EU) 1178/2011  priznavale JAR dozvole izdate od strane DCV, mogu i dalje da prihvataju takve dozvole do datuma njihovog važenja, a najkasnije do 08. aprila 2018. godine, pod uslovom da imaoci tih dozvola poseduju važeće lekarsko uverenje, kao i da EASA izveštaji nakon standardizacionih inspekcija u oblasti FCL i MED, potvrđuju da DCV održava standard u skladu sa navedenim evropskim propisom.   
 

Napominjemo i da će Republika Srbija, od trenutka primene evropskog propisa 1178/2011, u oblastima FCL i MED, biti izjednačena sa statusom država koje jesu članice EU. 


Nazad na ostale vesti