Direktorat je doneo odluke o produženju roka važenja ovlašćenja upisanih u sertifikat osoblja obezbeđivanja i produženju roka važenja odgovornih rukovodilaca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu. Više informacija u delu sajta Obezbeđivanje/Obaveštenja i zahteviVlada Republike Srbije 08.05.2020. godine donela je zaključak kojim preporučuje avio-prevoziocima da zbog otkazanih letova usled vanrednih okolnosti putnicima izdaju vaučer na osnovu koga će moći da ostvare svoja prava. Više informacija u delu ObaveštenjaSmernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu ObaveštenjaPovodom situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Evropska komisija objavila je dokument gde se navodi da će odštetni zahtevi putnika biti tretirani u skladu sa vanrednom situacijom, koja oslobađa prevozioca obaveze isplate štete putnicima. Više informacija u delu ObaveštenjaDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija  
Vesti sa sajta

EASA tim veoma zadovoljan radom DCV u oblasti ATM/ANS

Petak, 22.11.2013.

Inspekcijski tim Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja (European Aviation Safety Agency – EASA) boravio je od 20. do 22. novemra 2013. godine u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva i proveravao dostignut stepen standardizacije u oblasti ATM/ANS.  Tom prilikom konstatovan je visok nivo usaglašenosti sa propisima Evropske unije, a Direktoratu je odato priznanje za rad i saradnju sa pružaocem usluga u vazdušnoj plovidbi. 


Nazad na ostale vesti