Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

EASA tim veoma zadovoljan radom DCV u oblasti ATM/ANS

Petak, 22.11.2013.

Inspekcijski tim Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja (European Aviation Safety Agency – EASA) boravio je od 20. do 22. novemra 2013. godine u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva i proveravao dostignut stepen standardizacije u oblasti ATM/ANS.  Tom prilikom konstatovan je visok nivo usaglašenosti sa propisima Evropske unije, a Direktoratu je odato priznanje za rad i saradnju sa pružaocem usluga u vazdušnoj plovidbi. 


Nazad na ostale vesti