Direktorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Vesti sa sajta

DCV izdao uputstvo za postupke u slučaju kontaminacije vazdušnog prostora vulkanskim pepelom

Utorak, 18.02.2014.
Vulkanske erupcije nisu tako česte, posebno u našoj neposrednoj okolini. Ipak, kada se dese, imaju dalekosežne posledice na vazdušni saobraćaj.
 
Mnoge države daju smernice za ponašanje vazduhoplovnih i drugih subjekata koji mogu biti od značaja u opasnim situacijama kontaminacije vazdušnog prostora vulkanskim pepelom. Smernice su bazirane na ICAO dokumentima, pre svega na Volcanic Ash Contingenc y Plan – EUR and NAT Regions, ICAO EUR Doc. 019 / NAT Doc. 006, Part II.
 

S tim u vezi DCV je izdao uputstvo koje daje generalne smernice za postupanje vazduhoplovnih i drugih subjekata u Republici Srbiji u opasnoj situaciji koja je povezana sa prisustvom vulkanskog pepela kako u vazdušnom prostoru Republike Srbije tako i u vazdušnim prostorima drugih zemalja u kojima se nađu naši vazduhoplovi. Uputstvo možete preuzeti na stranici Uputstva za opasne situacije / Vulkanski pepeo 


Nazad na ostale vesti