Vlada Republike Srbije 08.05.2020. godine donela je zaključak kojim preporučuje avio-prevoziocima da zbog otkazanih letova usled vanrednih okolnosti putnicima izdaju vaučer na osnovu koga će moći da ostvare svoja prava. Više informacija u delu ObaveštenjaSmernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu ObaveštenjaPovodom situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Evropska komisija objavila je dokument gde se navodi da će odštetni zahtevi putnika biti tretirani u skladu sa vanrednom situacijom, koja oslobađa prevozioca obaveze isplate štete putnicima. Više informacija u delu ObaveštenjaDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija  

2020. godina

 1. Zakon o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - dr. zakon, 83/18 i 9/20);
 2. Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o upravljanju vazdušnim prostorom („Službeni glasnik RS", broj 120/20);
 3. Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi („Službeni glasnik RS", broj 26/20) - Napomena: primenjuje se od 28. januara 2021;

2019. godina

 1. Uredba o upravljanju vazdušnim prostorom ("Službeni glasnik RS", br. 86/19) - ATM/ASM
 2. Uredba o privremeno rezervisanim i privremeno izdvojenim delovima vazdušnog prostora („Službeni glasnik RS“, broj 62/19) - ATM/ASM
 3. Pravilnik o procedurama instrumentalnog letenja(„Službeni glasnik RS“, broj 57/19) - ATM/PANS

2018. godina

 1. Pravilnik o informacijama koje se dostavljaju pre uspostavljanja i izmene funkcionalnog bloka vazdušnog prostora („Službeni glasnik RS“, broj 1/18) - Uredba Komisije (EU) br. 176/2011 od 24.02.2011

2017. godina

 1. Uredba o sastavu i načinu rada Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta („Službeni glasnik RS“, broj 108/17) - ATM/ASM
 2. Pravilnik o utvrđivanju pravila za upravljanje protokom vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS“, broj 104/17) - ATM/ASM
 3. Pravilnik o potvrdama o obučenosti vazduhoplovno-meteorološkog osoblja i centrima za obuku („Službeni glasnik RS", broj 43/17) - (ICAO Aneks 3)
 4. Pravilnik o kvalitetu vazduhoplovnih podataka i vazduhoplovnih informacija za Jedinstveno evropsko nebo ("Službeni glasnik RS", broj 99/17 78/19);
 5. Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku vazduhoplovno-tehničkog osoblja kontrole letenja („Službeni glasnik RS“, broj 25/17);

2016. godina

 1. Pravilnik o pružanju usluga informisanja vazduhoplova u letu i upotrebi izraza na srpskom jeziku („Službeni glasnik RS'', broj 39/16);
 2. Pravilnik o pružanju usluga kontrole letenja i usluga uzbunjivanja (Službeni glasnik RS, br. 15/16 i 70/16);
 3. Naredba o određivanju uslovno zabranjene zone LY R8 Beograd i uslovima za odvijanje letenja u uslovno zabranjenoj zoni LY R8 Beograd („Službeni glasnik RS“, br. 47/16 i 48/16-ispravka) - ATM/ASM
 4. Pravilnik o pružanju vazduhoplovnih meteoroloških usluga („Službeni glasnik RS“, broj 79/16) - (ICAO Aneks 3)
 5. Pravilnik o vazduhoplovnom informisanju („Službeni glasnik RS“, br. 61/16 i 79/17) (ICAO Aneksi 4 i 15)
 6. Pravilnik o utvrđivanju zahteva koji se odnose na performanse i interoperabilnost nadzora za Jedinstveno evropsko nebo („Službeni glasnik RS, broj 55/16) - (1207/2011)

2015. godina

 1. Pravilnik o letenju vazduhoplova („Službeni glasnik RS“, broj 61/15);
 2. Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima („Službeni glasnik RS“, broj 108/15);
 3. Pravilnik o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Službeni glasnik RS“, br. 83/1518/16 i 71/17) - Uredba (EU) br. 2015/340
 4. Pravilnik o utvrđivanju uslova za usaglašenu dodelu i upotrebu Mode S upitnih kodova za Jedinstveno evropsko nebo („Službeni glasnik RS“, broj 96/15) - Uredba (EU) br. 262/2009
 5. Pravilnik o utvrđivanju zahteva koji se odnose na identifikaciju vazduhoplova u okviru nadzora za Jedinstveno evropsko nebo („Službeni glasnik RS“, broj 108/15) - (1206/2011)

2014. godina

 1. Pravilnik o radnom vremenu kontrolora letenja na operativnom radnom mestu („Službeni glasnik RS“, broj 33/14);
 2. Pravilnik o uslovima za izdavanje potvrde za postavljanje objekata, instalacija ili uređaja koji emituju ili reflektuju radio-zračenje („Službeni glasnik RS", broj 122/14);

2013. godina

 1. Uredba o klasama vazdušnog prostora Republike Srbije i uslovima za njihovo korišćenje („Službeni glasnik RS“, broj 106/13) - ATM/ASM
 2. Odluka o obrazovanju Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta („Službeni glasnik RS“, broj 106/13) - ATM/ASM

2012. godina

 1. Pravilnik o prijavljivanju događaja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RS“, br. 54/12 i 86/16) - Uputstvo (EZ) br. 2003/42, Uredba (EZ) br. 1330/2007 i Uredba (EZ) br. 1321/2007
 2. Pravilnik o preuzimanju evropskih propisa o uspostavljanju Zajedničkog preduzeća za razvoj nove generacije Evropskog sistema za upravljanje vazdušnim saobraćajem (SESAR) („Službeni glasnik RS“, broj 23/12);
 3. Pravilnik o osmotrenim meteorološkim podacima za izradu vazduhoplovnih aerodromskih klimatoloških informacija („Službeni glasnik RS“, broj 54/12) - (ICAO Aneks 3)
 4. Pravilnik o zahtevima za primenu protokola za prenos poruka o letu („Službeni glasnik RS“, br. 54/12 i 67/16) - (633/2007)
 5. Pravilnik o zahtevima za automatske sisteme za razmenu podataka o letu („Službeni glasnik RS“, broj 23/12) - (1032/2006)
 6. Pravilnik o zahtevima za procedure koje se odnose na planove leta u predpoletnoj fazi („Službeni glasnik RS“, br. 23/12 , 87/17 i 22/19) - (1033/2006)
 7. Pravilnik o utvrđivanju zahteva za razmak govornih kanala vazduh-zemlja („Službeni glasnik RS“, broj 54/12) - (1265/2007)

2011. godina

 1. Pravilnik o preuzimanju propisa Evropske unije o upravljanju vazdušnim prostorom i fleksibilnom korišćenju vazdušnog prostora ("Službeni glasnik RS", broj 69/11) - ATM/ASM
 2. Pravilnik o uslovima i načinu izdavanja i važenja sertifikata za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi („Službeni glasnik RS“, br. 32/1154/12 i 24/13) - Uredbe (EZ) br. 549/2004; 550/2004; 1035/2011; 1034/2011
 3. Pravilnik o preuzimanju propisa Evropske unije o interoperabilnosti evropske mreže upravljanja vazdušnim saobraćajem ("Službeni glasnik RS", broj 69/11) - (552/2004)
 4. Pravilnik o uspostavljanju sistema bezbednosnih garancija za računarske programe pružalaca usluga u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 2/11 i 54/12) - (482/2008)