Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 17. marta 2020. godine izdao je Bezbednosnu naredbu 01/2020, koja se odnosi na domaće i strane operatere koji obavljaju međunarodni vanredni avio-prevoz, domaće i strane operatere koji obavljaju nekomercijalno letenje u međunarodnom avio-prevozu, u cilju sprečavanja, širenja i suzbijanja COVID-19Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 12. marta 2020. godine izdao je Operativno obaveštenje u cilju zaštite, koje nalaže svim operaterima koji obavljaju javni avio-prevoz, da obezbede dovoljnu količinu sredstava za dezinfekciju, a sve u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19 Direktorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
 
 1. Zahtev za izdavanje odobrenja za transport opasnog tereta na i sa teritorije Republike Srbije
 2. Zahtev za transport i tranzit naoružanja i vojne opreme
 3. Zahtev za sticanje ovlašćenja instruktora za transport opasnog tereta
 4. Nacionalna kontrolna lista naoružanja i vojne opreme
 5. Pravilnik o obrascu i roku važenja potvrde o stečenoj osposobljenosti zaposlenog na poslovima u transportu opasnog tereta
 6. Pravilnik o sadržini programa stručnog osposobljavanja zaposlenih
 7. Pravilnik o uslovima za izdavanje posebnog odobrenja za transport određenog opasnog tereta
 8. Pravilnik o uslovima za sticanje zvanja instruktora za DG
 9. Evidencija izdatih potvrda o stručnoj osposobljenosti zaposlenih na poslovima transporta opasne robe
 10. Spisak lica ovlašćenih za obavljanje poslova instruktora za transport opasnog tereta
 11. DCV-OPS-OB-720 Zbirka ispitnih pitanja za sticanje ovlašćenja instruktora iz oblasti opasnog tereta

Strani avio-prevozioci koji imaju odobrenje za transport opasnog tereta sa i na teritoriju Republike Srbije  

      

 

Red.

Br.

Naziv avio-prevozioca nosioca dozvole

Period važenja

Tipovi vazduhoplova

Zaključen ugovor o zakupu

Tipovi vazduhoplova

1.

Etihad Airways

04.06.2019 - 03.06.2020

A320; A321; A332; A333; B777; B787

-

-

2.

European Air Transport Leipzig GmbH

25.03.2020 - 24.03.2021

B752

B733

B734

SwiftAirS.A.

B733; B734

Cargo Air Ltd

 B733; B734

West Atlantic Airlines UK Limited

B733; B734

ASL Airlines (Hungary) KFT

B734

DHL Air Limited

B752

3.

Turkish Airlines INC

25.03.2020 - 24.03.2021

A319; A320; A321;

A330; A332; A30F; A31F.

B737; B787; B744; B77W; B77L.

MNG Airlines

A300F; A330F

ULS Airlines Cargo

A310

ACT Airlines

B744

4.

SwiftAir S.A.

25.03.2020 - 24.03.2021

AT72

-

-

5.

Silk Way Airlines LLC

08.04.2020 - 07.04.2021

IL-76TD

-

-

6.

Silk Way West Airlines LLC

18.05.2019 -04.05.2020

B747-400F

B747-8F

-

-

7.

Swiss International Air Lines Ltd

23.04.2019 - 22.04.2020

A319, A320, A321, A330, A340, B777, BCS1, BCS3

Helvetic Airways AG

F100, E190

Edelweiss Air AG

A320, A330, A340

8.

Egypt Air

08.11.2019 - 23.06.2020

A330-243P2F

-

-

9.

Qatar Airways

04.09.2019 -03.09.2020

A319, A320, A321, A330, A340, A350, A380, B747, B777, B787

-

-

10.

Volga-Dnepr Airlines LLC

24.04.2019 - 23.04.2020

IL76

A124

-

-

11.

SkyTaxi Sp.zo.o.

06.06.2019 – 05.06.2020

SK34, B762

-

-

12.

Cavok Air LLC

22.07.2019 - 21.07.2020

AN-12

-

-

13.

Motor Sich JSC

28.12.2019 -27.12.2020

AN-12, AN-74 i AN-140

-

-

14.

Aeroflot – Russian Airlines

24.07.2019 -23.07.2020

A320,A321, B738

-

-

15.

Azee Air LLP

01.08.2019 -31.07.2020

IL-76TD

-

-

16.

Airline GEO SKY LLC

13.05.2019 -12.05.2020

B747-200

-

-

17.

Transaviaexport Airlines

15.08.2019 -12.05.2020

B747-329SF; IL-76TD

-

-

18.

Aviacompany Aviastar-TU

09.12.2019 -08.12.2020

TU204C, TU204-100C, B757-200F

 

 

19.

Rada Airlines LLC

18.03.2020-09.03.2021

IL-62M

-

-

20.

Aviacon Zitotrans

15.02.2020 – 14.02.2021

IL-76TD

-

-

21.

Antonov Company

19.02.2020 – 18.02.2021

AN-22, AN-26, AN-124, AN-225, AN-74T

-

-

 

Datum izmene: 08.04.2020. godine