Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara   Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na internet stranici Ministarstva spolјnih poslova https://www.mfa.gov.rs/  Seminar o bezbednosti u vazduhoplovstvu prezentovan je na našoj internet stranici u sekciji vesti   Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o - link   Smernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu Obaveštenja 

Imenovani predsednik i članovi upravnog odbora, Rešenjem Vlade Republike Srbije o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, 24 Broj 119-304/2021 od 14. januara 2021. godine, su:

 
Predsednik
 
  • Prof. dr Olja Čokorilo, redovni profesor na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
 
Članovi
 
  1. Brigadni general Željko Bilić, zamenik komandanta RV i PVO,
  2. Bojan Jocić, magistar ekonomskih nauka iz Beograda,
  3. Aleksandra Damnjanović, dipl. pravnik iz Beograda,
  4. Vojislav Lazarević, dipl. pravnik iz Beograda.