Direktorat je doneo odluke o produženju roka važenja ovlašćenja upisanih u sertifikat osoblja obezbeđivanja i produženju roka važenja odgovornih rukovodilaca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu. Više informacija u delu sajta Obezbeđivanje/Obaveštenja i zahteviVlada Republike Srbije 08.05.2020. godine donela je zaključak kojim preporučuje avio-prevoziocima da zbog otkazanih letova usled vanrednih okolnosti putnicima izdaju vaučer na osnovu koga će moći da ostvare svoja prava. Više informacija u delu ObaveštenjaSmernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu ObaveštenjaPovodom situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Evropska komisija objavila je dokument gde se navodi da će odštetni zahtevi putnika biti tretirani u skladu sa vanrednom situacijom, koja oslobađa prevozioca obaveze isplate štete putnicima. Više informacija u delu ObaveštenjaDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija  
Poštovani korisnici,
 
Direktotrat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije predstavlja Vam upitnik i poziva Vas da od 01. avgusta 2015. godine učestvujete u našoj anketi, kako biste nam pomogli da budemo još efikasniji i još bolji u svakodnevnom radu i komunikaciji sa Vama. 
 
Pozivamo Vas da objektivno ocenite naš rad i istaknete prednosti ali i manjkavosti u radu Direktorata, odnosno pojedinih njegovih službi. Pažljivo ćemo razmotriti i Vaše eventualne primedbe i prigovore i učiniti sve da ih što pre otklonimo.
 
Anketu i primedbe možete popuniti  on line (početna stranica sajta DCV) ili u pisanoj formi, popunjavanjem listića koji su dostupni na prijemnom pultu Direktorata.   
 
Vaše mišljenje biće nam od velike koristi radi unapređivanja kvaliteta našeg rada.
 
Hvala vam
 
Direktorat civilnog vazduhoplovstva

Republike Srbije  

 

Anketa

Korisnik (naziv vazduhoplovnog subjekta):

Oblast:
Sektor za saobraćajnu delatnost, plovidbenost i vazduhoplovno osoblje
Sektor za vazdušnu plovidbu, aerodrome i obezbeđivanje
Sektor za propise i međunarodnu saradnju
Sektor podrške
Spasilačko-koordinacioni centar
Grupa za kvalitet
Grupa za obuke u civilnom vazduhoplovstvu

Molimo Vas da na ovaj anketni list što objektivnije odgovorite, radi poboljšanja kvaliteta našeg rada, zaokruživanjem ocena od najmanje (1) do najveće (5):

1. Da li ste zadovoljni sa dostupnošću informacija iz oblasti vazduhoplovne regulative koje DCV RS publikuje na sajtu?

2. Da li ste zadovoljni sa dostupnošću informacija koje se odnose na vazduhoplovne subjekte koje su u nadležnosti DCV RS?

3. Da li ste zadovoljni sa dostupnošću informacija koje se odnose na podnošenje zahteva za inicijalnu sertifikaciju?

4. Da li ste zadovoljni sa dostupnošću informacija o radu DCV RS?

5. Da li ste zadovoljni sa efikasnošću postupka odlučivanja o zahtevima stranaka?

6. Da li ste zadovoljni sa dužinom čekanja na odgovor na reklamaciju putnika od momenta podnošenja iste?

7.Da li ste zadovoljni sa preciznošću i jasnoćom informacija pruženih putnicima koje se tiču primene i tumačenja Zakona iz oblasti zaštite prava garantovanih putnicima?

Vaše sugestije:

Anketu popunio (ime i prezime):

Unesite kod sa slike