Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Обавештење у вези са јавним конкурсом

Среда, 21.12.2022.
Обавештење у вези са јавним конкурсом

 „У складу са чланом 34а тачка 1. Закона о јавни агенцијама ( „Сл.гласник РС“ бр. 18/05, 81/05-исправка и 47/18), обавештава се јавност, да је изборни поступак за радна места којима су додељене следеће шифре пријава спроведен и да су у изборном поступку кандидати постигли следеће резултате према просечној оцени:


1. Радно место - Инспектор за саобраћајну делатност-саобраћајни пилот
  • Кандидат под шифром пријаве: „ JK-OPS-001“ са просечном оценом 2,00
 
2. Радно место - Инспектор за ваздухопловно особље- професионални пилот
  • Кандидат под шифром пријаве „JK-FCL-001“ са просечном оценом 3,00

Назад на остале вести