Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    
Вести са сајта

Велики успех за цивилно ваздухопловство РС - усаглашеност Србије у области система обезбеђивања (security) у ваздухопловству на највишем нивоу

Петак, 15.07.2022.
Велики успех за цивилно ваздухопловство РС - усаглашеност Србије у области система обезбеђивања (security) у ваздухопловству на највишем нивоу

 Међународна организација за цивилно ваздухопловство (ICAO) је у периоду од 16. до 26. маја 2022. године, спровела проверу усаглашености система обезбеђивања у ваздухопловству (AVSEC) и олакшица у ваздушном саобраћају (FAL) Републике Србије и тиме утврдила да свеукупни ниво усаглашености овог система износи 94,73%, чиме се Република Србија сврстава у ред малог броја држава које примењују највиши ниво мера обезбеђивања у ваздухопловству и олакшица у ваздушном саобраћају. 

ICAO, специјализована организација Уједињених нација, чија је улога да креира и модернизује стандарде и препоруке у међународном ваздухопловству, са циљем да се обезбеди безбедан, ефикасан и уређен развој ваздухопловства, не прави разлике између држава, већ оцењује ниво примене прописаних стандарда. 
 
Постигнут резултат усаглашености од 94,73%, представља побољшање од 23,89 % у односу на проверу која је обављена 2010. године, и потврду да је Директорат протеклих година направио велики напредак у области обезбеђивања у ваздухопловству. Истовремено, то је и својеврсно признање нашем тиму и гаранција да су путници у ваздушном саобраћају Србије безбедни и да добијају услугу на највишем могућем нивоу.
 
ICAO провера је на најконкретнији начин показала напредак целокупног система обезбеђивања и олакшица у ваздухопловству Републике Србије, и преданост у раду свих државних органа и ваздухопловних субјеката надлежних за област обезбеђивања у ваздухопловству и олакшица у ваздушном саобраћају. 
 
У наредном периоду Директорат цивилног ваздухопловства ће заједно са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре уложити додатне напоре, да својим надзором помогне ваздухопловној индустрији да одржи висок ниво примене стандарда обезбеђивања у ваздухопловству и олакшица у ваздушном саобраћају. 
 
 

Назад на остале вести