Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Летачке дозволе издате у Србији - важеће у целој Европи

Петак, 16.11.2007.
Борд директора ЈАА (Јединствених ваздухопловних власти Европе) је на заједничком састанку 14.11.2007. у Келну прихватио препоруку ЈАА да уврсте Србију у концепт узајамног признавања националних дозвола по стандардима Европске заједнице. Практично националне дозволе биће изједначене са ЈАА регулативом која се односи на дозволе – JAR FCL 1, JAR FCL2, JAR FCL 3.
 
Ова препорука  ЈАА  резултат је огромног рада експератског тима Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије  на усклађивању наших закона са регулативом Европске заједнице. 
Ова информација је објављена на сајту Јединствених ваздухопловних власти

http://www.jaa.nl/licensing/licensing_overview.html. 


Назад на остале вести