Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    

 За питања у вези са  заштитом података о личности у Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије може се контактирати 011-2927114 , као и послати имејл поруку на име kandric@cad.gov.rs.