Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк. 
Ако авион касни: два или више сата (за летове до 1.500 км) три или више сата (за летове између 1.500 км и 3.500 км) и за четири или више сата (за летове преко 3.500 км) имате право на следеће:
  • бесплатне оброке и освежења у складу са временом чекања;
  • два бесплатна телефонска позива, телекса или поруке путем факса или мејла.
Кад је разумно очекивано време поласка најмање дан након времена поласка које је претходно најављено, биће вам понуђено:
  • бесплатан хотелски смештај у случајевима кад је неопходан боравак током једне или више ноћи или кад је потребан додатан боравак у односу на намеравани;
  • бесплатан превоз од/до аеродрома до/од места смештаја (хотела или нечег другог).
У случају кашњења лета не постоји обавеза превозиоца за исплатом компензације.
 
Чланом 7. Уредбе EZ бр. 261/2004 којом се утврђују заједничка правила одштете и помоћи путницима у случају ускраћеног укрцавања и отказивања или дужег кашњења летова, која је Законом преузета у домаће законодавство, није предвиђено право на накнаду штете путнику за случај кашњења лета.
 
Међутим, када се ради о државама ЕУ, у пракси се узима у обзир пресуда Европског суда правде од 19.новембра 2009. године која се односи на Joined Cases C-402/07 and C-432/07 Sturgeon and Others, којом је одлучено да чланови 5, 6. и 7. Уредбе 261/2004 морају бити тумачени тако, да путници чији летови касне могу да буду третирани, у погледу права на накнаду штете, као путници чији су летови отказани, уколико време које су изгубили услед кашњења износи више од три сата. Сходно томе, у случајевима кашњења лета од три или више часова, и авио-превозиоци који потичу из земаља потписница ЕСАА споразума, приликом одлучивања о одштетним захтевима путника, би наведену праксу требало да имају у виду, ако је до кашњења дошло њиховом кривицом.