Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
У случају отказаног лета авио компанија је дужна да путнику понуди једну од две опције: преусмеравање на други лет или повраћај свих трошкова. Авиокомпанија која је отказала лет треба да понуди путнику преусмеравање на други лет, према сличним условима превоза што је пре могуће. Други лет може бити и неког каснијег датума, уколико је то путнику прихватљиво. Сви путници чији је лет отказан имају право на накнаду штете изузев:
 • уколико сте обавештени о укидању лета најмање две недеље пре планираног времена поласка или
 • уколико сте обавештени о укидању лета између две недеље и седам дана пре планираног времена поласка и понуђено вам је преусмерење које вам омогућава да полетите не више од два сата пре планираног времена поласка и стигнете на коначну дестинацију мање од четири сата после планираног времена доласка или
 • уколико сте обавештени о укидању лета мање од седам дана пре планираног времена поласка и понуђено вам је преусмерење које вам омогућава да полетите не више од сат времена пре планираног времена поласка и стигнете на коначну дестинацију мање од два сата после планираног времена доласка или
 • уколико Компанија може доказати да су укидање лета изазвале ванредне околности које се нису могле избећи чак и да су предузете све разумне мере.
Обавеза превозиоца:
 
1. Избор између надокнаде или преусмеравања
 • надокнада: у року од седам дана, пуне цене карте по цени по којој је купљена, за део или делове путовања који нису реализовани, и за део или делове који су већ реализовани уколико лет више не служи сврси у погледу вашег првобитног путног плана, заједно са, кад је то релевантно, повратним летом до прве тачке поласка, у најкраћем могућем року.
 • преусмеравање: под сличним условима превоза, до ваше коначне дестинације у што краћем року; или преусмерење, под упоредивим условима превоза, до ваше коначне дестинације каснијег датума кад вама то одговара, у зависности од доступности места. У случајевима кад место, град или регион има више од једног аеродрома и компанија вам понуди лет до различитог аеродрома у односу на онај из ваше резервације, превозилац ће покрити трошкове вашег додатног превоза.
2. Бесплатно збрињавање
 • бесплатне оброке и освежења у складу са временом чекања; два бесплатна телефонска позива, телекса или поруке путем факса или мејла; у случају преусмеравња, кад је разумно очекивано време поласка новог лета најмање дан након планираног поласка укинутог лета бесплатан хотелски смештај у случајевима кад је неопходан боравак током једне или више ноћи или кад је потребан додатан боравак у односу на намеравани; бесплатан превоз од/до аеродрома до/од места смештаја (хотела или нечег другог).
3. Исплата компензације:
 • €250 за летове до 1.500 км,
 • €400 за летове од 1.500 до 3.500 км,
 • €600 за летове преко 3.500 км.
Уколико је обезбеђено преусмеравање вашег путовања до коначне дестинације путем алтернативног лета, компензација се може смањити за 50% уколико време доласка алтернативног лета не превазилази планирано време доласка првобитно резервисаног лета и то:
 • за два сата за летове до 1.500 км,
 • за три сата за летове између 1.500 км и 3.500 км,
 • за четири сата за летове преко 3.500 км.