Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 

Отказан лет

   

  У случају отказаног лета авиокомпанија је дужна да путнику понуди једну од две опције: преусмеравање на други лет или повраћај свих трошкова. Авиокомпанија која је отказала лет треба да понуди путнику преусмеравање на други лет, према сличним условима превоза што је пре могуће. Други лет може бити и неког каснијег датума, уколико је то путнику прихватљиво. Сви путници чији је лет отказан имају право на накнаду штете.

Кашњење лета

   
  Сматра се да лет касни уколико је његов полазак одложен на одређено време због непланираних околности. Свако кашњење које је мање од два сата сматра се нормалним у авио саобраћају и правно прихватљивим. Авио компаније у том случају немају никаквих обавеза према путницима.

  Обавезе авиокомпанија према путницима одређене су временом и удаљеношћу. Сви путници имају право на збрињавање које се у зависности од дужине кашњења разликује. У свим предвиђеним случајевима кашњења путници имају право на бесплатан оброк и освежавајуће напитке примерене времену чекања. У ситуацијама када се очекује кашњење од најмање једног дана после претходно најављеног времена поласка, путници имају право и на хотелски или други одговарајући смештај као и на трансфер између аеродрома и места смештаја и назад.
   

Ускраћено укрцавање

   
  Сваки путник који поседује авио карту и који је извршио регистрацију за лет у прописаном року има право да се укрца у авион. Међутим, може се десити да путнику буде ускраћено укрцавање. Ускраћено укрцавање може да се догоди из разлога прекобројних путника али може бити и из других разлога.

  У случају потребе прво се траже добровољци који су спремни да одустану од планираног полетања. Путник заузврат добија или повраћај комплетно уплаћених средстава или прихвата преусмеравање пута по сличним условима као што је првобитно планирао и у што краћем временском размаку.Путник који добровољно одустаје од лета поред свих ових права може да се договара са представницима авиокомпаније о бенефицијама.

  Уколико се одлучи за преусмеравање на алтернативни лет, путник има право на аеродромску помоћ адекватну времену чекања на нови лет. Путник који добровољно одустаје од путовања нема право на надокнаду штете.
  Уколико нема добровљаца који ће одустати од укрцавања службеници авиокомпанија имају право да некоме од путника ускрате укрцавање. Kада је путницима ускраћено укрцавање против њихове воље они имају иста права као у случају када је дошло до отказивања лета.
   

Пртљаг

   
  Путник коме предати пртљаг на одлазном аеродрому није стигао на крајњу дестинацију пријављује губитак пртљага на посебно означеном шалтеру. Путник који пријављује губитак пртљага мора да приложи авио-карту на којој се налазе налепнице за пртљаг који је предат. Налепнице на карту залепи службеник авиокомпаније који врши регистрацију путника за лет.

  Kада путник изврши пријаву изгубљеног пртљага служба за потрагу издаје "записник о неприспећу пртљага". Записник садржи информације о величини, облику и садржају кофера као и контакт податке путника.

  У случају оштећења или губитка пртљага путник има право на одштету коју му исплаћује авиокомпанија. Монтреалском конвенцијом утврђена је максимална висина одштете за пртљаг. Авио-компаније такође саме одређују висину рефундације и прихватају само разумне трошкове.
 
ЗА ДЕТАЉНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ВАШИМ ПРАВИМА ОБРАТИТЕ СЕ ПРЕДСТАВНИКУ АВИО КОМПАНИЈЕ СА КОЈОМ ПУТУЈЕТЕ