Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    
Вести са сајта
Наслов Објављено Опис Статус
Обавештење у вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачких радних места12.01.2022.ОбавештењеИстекло
Јавни конкурс за попуну извршилачких радних места и заснивање радног односа на неодређено време20.12.2021.ОбавештењеИстекло
Обавештење у вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачког радног места – саветник за прописе, Одељење за прописе, Сектор за прописе и међународну сарадњу22.10.2021.ОбавештењеИстекло
EUROCONTROL процена ваздушног саобраћаја у Европи14.10.2021.ОбавештењеИстекло
Обавештење за све оператере беспилотних ваздухоплова08.10.2021.ОбавештењеИстекло
Први дан стручне праксе у Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије04.10.2021.ОбавештењеИстекло
EUROCONTROL процена ваздушног саобраћаја у Европи17.09.2021.ОбавештењеИстекло
Појмовник ваздухопловних термина – девето издање15.09.2021.ОбавештењеАктуелно
Обавештење у вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачког радног места – саветник за прописе27.08.2021.ОбавештењеИстекло
Јавни конкурс за попуну извршилачких радних места и заснивање радног односа на неодређено време09.08.2021.ОбавештењеИстекло