Обавештење Директората за пилоте параглајдера можете прочитати на следећем линку  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк 

Обавештење путницима о отварању стечајног поступка над авио компанијом MONTENEGRO AIRLINES 

Решењем Привредног суда Црне Горе Ст.бр.164/2021 од 28.04.2021.године отворен је стечајни поступак над стечајним дужником АД „Montenegro Airlines“ Подгорица, Београдска бр.10, /мат.бр.02737175/.

Повериоци имају могућност да у року од 30 дана од дана објаве Огласа (28.04.2021.године) пријаве своја потраживања.

Први састанак поверилаца одржаће се дана 04.06.2021.године са почетком у 10:00 часова, а рочиште за испитивање потраживања дана 08.06.2021.године у 12,00 часова у Привредном суду Црне Горе, канцеларија бр.2.

Сва права која је путницима гарантовао превозилац Montenegro Airlines а која се тичу неисплаћених компензација, неискориштених ваучера као и нерефундираних карата за нереализоване летове могу се потраживати кроз стечајни поступак.

 

Обустава саобраћаја Montenegro Airlines

 
 
Компанија Montenegro Airlines је 25.12.2020. обавила последњи лет и обуставила саобраћај на свим својим линијама.
Заштиту својих права, сагласно члану 97. Закона о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“ бр. 87/11 и 66/15), сви путници којима је лет отказан могу остварити тако што рекламацију, чији се образац налази на сајту Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије:
 
 
у одељку који се односи на права путника, прво поднесу авио-превозиоцу у писаном облику (може и на обрасцу авио-превозиоца) у року од 90 дана од дана када је лет обављен или када је требало да се обави (водите рачуна да сте исправно попунили формулар као и да сте добили потврду о пријему истог, број рекламације, аутоматску потврду, писани одговор / у зависности од праксе авио превозиоца).  Уз наведену рекламацију путник подноси и одговарајуће доказе.
 
На web site-у превозиоца www.montenegroairlines.com  можете пронаћи актуелна обавештења о почетку и начину рефундације карата док на страници 
можете послати Вашу рекламацију.
 
Уколико авио-превозилац у року од 60 дана од дана доставе комплетне документације неопходне за рекламацију, не удовољи рекламацији или на исту не одговори, путник има  право да пријави  повреду Закона Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије.
путем мејла: reklamacijeputnika@cad.gov.rs 
путем поште: Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије
Скадарска 23   11000 Београд
 
За путнике на које се не примењује законодавство Републике Србије (путници у транзиту, аеродром поласка Подгорица или Тиват), своја права могу заштитити код надлежних цивилних власти позивајући се на ЕУ регулативу 261/04.
 
Служба Директората која се стара о заштити права путника је у сталној комуникацији са компанијом Montenegro Airlines и све нове информације везано за предметни случај ћемо благовремено објавити на званичном сајту ДЦВ.