Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта
Наслов Објављено Опис Статус
Нови Правилник о летачком особљу у Србији ступио на снагу у исто време када и у ЕУ11.04.2013.ВестАктуелно
Отворен позив за израду нове веб презентације Европске конференције цивилног ваздухопловства09.04.2013.ВестАктуелно
У сезони лето 2013 са аеродрома у Србији летеће 30 страних авио-превозилаца на преко 50 дестинација у Европи, Африци и Блиском истоку29.03.2013.ВестАктуелно
Семинар за руководиоце одобрених центара за обуку21.03.2013.ВестАктуелно
Велико интересовање страних авио-оператера за летове у Републици Србији у сезони лето 201319.03.2013.ВестАктуелно
Нова стратегија ваздушног саобраћаја до 2020. године19.02.2013.ВестАктуелно
Милан Живановић преузео дужност в.д. директора Директората цивилног ваздухопловства РС28.01.2013.ВестАктуелно
Парафиран Нацрт споразума о ваздушном саобраћају између Србије и Турске и потписан Меморандум о разумевању25.01.2013.ВестАктуелно