Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku   
Vesti sa sajta

Održan Support to State 2024. sastanak

Petak, 01.03.2024.
Održan Support to State 2024. sastanak

 U Direktoratu civilnog vazduhoplovstva 29.02.2024. godine, održan je sastanak u vezi sa EUROCONROL programom „Support to State“ za tekuću godinu, sa predstavnicima Direktorata, Evrokontrola i Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore. 

Na održanom sastanku dogovoren je niz aktivnosti iz oblasti ATM/ANS koje su planirane za realizaciju tokom 2024. godine, sa ciljem stručnog usavršavanja zaposlenih. 
 
 
Program podrške „Support to State”, predstavlja saradnju Evrokontrola i država članica, osmišljen putem online obuka i obuka na lokaciji u vidu radionica i ekspertskih poseta. 

Nazad na ostale vesti