Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku   
Vesti sa sajta

Seminar standardizacije napredne UPRT obuke

Sreda, 07.02.2024.
Seminar standardizacije napredne UPRT obuke

 U Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 06.02.2024. godine, održan je seminar standardizacije kandidata za inicijalno sticanje sertifikata instruktora napredne UPRT obuke, namenjen Odobrenim organizacijama za obuku (ATO). 

Program napredne UPRT obuke predstavlja novinu u regulatornim zahtevima „Pravilnika o dozvolama, centrima za obuku i zdravstvenoj sposobnosti letačkog i kabinskog osoblja. 
 

Nazad na ostale vesti