Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku   
Vesti sa sajta

Seminar Implementacija oblasti 100 KSA u Direktoratu

Sreda, 24.01.2024.
Seminar Implementacija oblasti 100 KSA u Direktoratu

 U Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, 24.01.2024. godine, organizovan je seminar Implementacija oblasti 100 KSA (Knowledge, Skills and Attitude), koja predstavlja novinu u regulatornim zahtevima i uvodi se za ATPL, CPL i IR (A/H) obuke, namenjen Odobrenim organizacijama za obuku pilota (ATO).

Odobrene organizacije za obuku pilota (ATO) imaju rok do 01.04.2024. godine da usaglase programe obuke sa zahtevima datim u Pravilniku o dozvolama, centrima za obuku i zdravstvenoj sposobnosti letačkog i kabinskog osoblja.
 
Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS organizovao je seminar kao podršku Odobrenim organizacijama za obuku pilota (ATO) kako bi se što lakše prilagodili novim zahtevima regulative.
 

Nazad na ostale vesti