Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku   
Vesti sa sajta

Saopštenje Direktorata civilnog vazduhoplovstva RS

Ponedeljak, 22.01.2024.
Saopštenje Direktorata civilnog vazduhoplovstva RS

 Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, kao nadležno regulatorno i nadzorno telo u oblasti vazdušnog saobraćaja u Republici Srbiji, obaveštava javnost o nizu preduzetih mera u cilju utvrđivanja nastale greške u obaveznom toku putnika na aerodromskom teminalu aerodroma Nikola Tesla Beograd, u nedelju 21.1.2024. godine.

U okviru ovih procedura, inspektori Direktorata su po hitnom postupku sproveli vanredni inspekcijski nadzor, tokom kojeg su uzete izjave od zaposlenih u Belgrade Airport, nakon čega je utvrđeno da je došlo do propusta osoblja zemaljskog opsluživanja. 
 
Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS će i tokom današnjeg dana, nastaviti inspekcijski nadzor u cilju utvrđivanja svih okolnosti koje su dovele do događaja, u skladu sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju i preduzeti odgovarajuće mere prema operateru aerodroma Belgrade Airport i svim odgovornim licima.
 

Nazad na ostale vesti