Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku   
Vesti sa sajta

Obaveštenje u vezi sa javnim konkursom za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Utorak, 13.06.2023.
Obaveštenje u vezi sa javnim konkursom za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

 U skladu sa članom 34a tačka 1. Zakona o javni agencijama ( „Sl.glasnik RS“ br. 18/05, 81/05-ispravka i 47/18), obaveštava se javnost, da je izborni postupak za radno mesto savetnik za aerodrome kojima su dodeljene sledeće šifre prijava sproveden i da su u izbornom postupku kandidati postigli sledeće rezultate prema prosečnoj oceni:

 
  1. Radno mesto – savetnik za aerodrome
  • Kandidat pod šifrom prijave: „ JK-ADR-002“ sa prosečnom ocenom 2,33
  • Kandidat pod šifrom prijave: „ JK-ADR-003“ sa prosečnom ocenom 1,33
  • Kandidat pod šifrom prijave: „ JK-ADR-004“ sa prosečnom ocenom 2,77
 
 

Nazad na ostale vesti