Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku   
Vesti sa sajta

Obaveštenje u vezi sa javnim konkursom

Petak, 16.12.2022.
Obaveštenje u vezi sa javnim konkursom

 
„U skladu sa članom 34a tačka 1. Zakona o javni agencijama ( „Sl.glasnik RS“ br. 18/05, 81/05-ispravka i 47/18), obaveštava se javnost, da je izborni postupak za radna mesta kojima su dodeljene sledeće šifre prijava sproveden i da su u izbornom postupku kandidati postigli sledeće rezultate prema prosečnoj oceni:

1. Radno mesto - Proverivač za vazduhoplovno osoblje
  • Kandidat pod šifrom prijave: „ JK-FCL-001“ sa prosečnom ocenom 3,00
  • Kandidat pod šifrom prijave „JK-FCL-004“ sa prosečnom ocenom 2,34
 
2. Radno mesto - Saradnik za fizičko tehničko obezbeđenje i protiv požarnu zaštitu
  • Kandidat pod šifrom prijave „JK-OOP-001“ sa prosečnom ocenom 3,00
 
Ostalim kandidati kojima su dodeljene šifre prijava, obaveštavaju se da je izborni postupak u toku.

Nazad na ostale vesti