Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku   

  1. DCV-ZPP-OB-001 - Obrazac za podnošenje reklamacije (pisana forma);
  2. Zakon o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - dr. zakon, 83/18) - prečišćeni tekst;
  3. Zakon o obligacionim odnosima u avio saobraćaju - prečišćen tekst.

NAPOMENA:
  • Obrazac za podnošenje reklamacije u elektronskoj formi popuniti na sledećem linku : 
  • Obrazac za podnošenje reklamacije u pisanoj formi (DCV-ZPP-OB-001) dostaviti na sledeću adresu :
           Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (reklamacije putnika)
           Adresa : Skadarska 23, 11000 Beograd
           E-pošta : reklamacijeputnika@cad.gov.rs