Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku   
Ukoliko imate avio kartu, pojavili ste se na vreme da izvršite registraciju za let ili prošli sve kontrolne tačke i stigli na Gejt - imate pravo da se ukrcate u avion.
 
Ipak, prevozilac može putniku uskratiti ukrcavanje iz više razloga.
 
Opravdano uskraćeno ukrcavanje:

Zdravstveni razlozi : Putnici koji pokazuju simptome nekih zaraznih bolesti moraju biti zadržani na aerodromu i smešteni u karantinu, trudnice u određenom periodu trudnoće (u zavisnosti od kompanije ali uglavnom nakon 34. ili 36.nedelje), putnici koji pokazuju znake agresije uzrokovane bolešću, teško oboleli putnici bez prateće dokumentacije lekara… Ako službenici avio kompanije procene na osnovu izgleda i držanja da putnik ima potencijalnih zdravstvenih problema imaju pravo da ga upute na dodatni pregled kod aerodromskog lekara ili da mu ne dozvole ukrcavanje u avion. Simptomi koji se posebno prate i na koje se trenutno reaguje su značajne povišene telesne temperature, drhtavica, crvenilo, prekomerno znojenje, kijanje, kašljanje, češanje.

Nedolično ponašanje : agresivni putnici, putnici pod dejstvom alkohola, oni koji vrše insinuacije o eksplozivnim napravama, terorističkom delovanju ili pak podstiču na takva ponašanja.

Administrativni razlozi : Ukoliko putnik ne poseduje ispravnu putnu dokumentaciju on može biti odbijen već prilikom čekiranja. Pasoš kome je istakla važnost, neregularna viza ili neko drugo narušavanje emigracionih ili imigracionih pravila takođe mogu da budu razlog za odbijanje ukrcavanja. Posebno, COVID 19 dokumentacija je postala primaran razlog odbijanja putnika na let.
 
Neopravdano uskraćeno ukrcavanje:

iz razloga prekobrojnih putnika (overbooking) što znači da je na letu prodato karata za više putnika nego što u avionu ima mesta. Avio kompanije uračunavaju faktor rizika prilikom formiranja cene karata ili njihovog puštanja u prodaju. Na svakom planiranom letu ima izvestan broj putnika koji se ne pojavljuju na čekiranju a pri tom i dalje imaju validnu avio kartu i rezervaciju koja nije promenjena ili stornirana. NJihova mesta ne mogu da se prodaju i onda kada dođe vreme leta ona ostaju prazna.
 
Iz tih razloga avio kompanije uvek prodaju veći broj karata od postojećeg kapaciteta. Broj karata se određuje na osnovu očekivanog broja putnika koji se ne pojave. Izuzetno se dogodi da na letu nema putnika koji se nisu čekirali i u tom slučaju se događa da imamo prekobrojne putnike.
 
U slučaju potrebe prvo se traže dobrovoljci koji su spremni da odustanu od planiranog leta. Putnik zauzvrat dobija ili povraćaj kompletno uplaćenih sredstava u roku od 7 dana ili prihvatanje puta po sličnim uslovima kao što je prvobitno planirao i u što kraćem vremenskom razmaku.
 
Putnik koji dobrovoljno odustaje od leta pored svih ovih prava može da se dogovara sa predstavnicima avio kompanija o beneficijama.
 
Ukoliko se odlučite za vreme preusmeravanja na alternativni let, putnik ima pravo na aerodromsku pomoć adekvatnu čekanja na novi let. Pomoć podrazumeva obrok, osvežavajuće piće, telefonski razgovor (faks, sms, email poruka) smeštaj i transfer do mesta smeštaja.
 
Putnik koji dobrovoljno odustaje od putovanja nema pravo na nadoknadu štete.
 
Ukoliko nema dobrovoljaca koji će odustati od ukrcavanja službenici avio kompanija imaju pravo da nekome od putnika uskrate ukrcavanje. Obično su to poslednje čekirani putnici. Putnici sa posebnim potrebama ili oni koji imaju vezane letove, koji lete sa još nekim ili u manjoj grupi, koji imaju određene obaveze zbog kojih i lete bivaju ostavljeni na letu.
 
Kada je putnicima uskraćeno ukrcavanje protiv njihove volje oni imaju ista prava kao u slučaju kada je došlo do otkazivanja leta.
 
Ukoliko se putnik odluči za odustajanje od putovanja, avio prevoznik mu refundira troškove karte u roku od sedam dana ili drugačije ako se obe strane o tome dogovore.
 
Putnik ima pravo na nadoknadu štete u sledećem iznosu :
  • 250 evra za letove dužine do 1.500 km;
  • 400 evra za letove od 1.500 i 3.500 km (unutar zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja – ESAA);
  • 600 evra za ostale letove.