Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku   
U slučaju otkazanog leta avio kompanija je dužna da putniku ponudi jednu od dve opcije: preusmeravanje na drugi let ili povraćaj svih troškova. Aviokompanija koja je otkazala let treba da ponudi putniku preusmeravanje na drugi let, prema sličnim uslovima prevoza što je pre moguće. Drugi let može biti i nekog kasnijeg datuma, ukoliko je to putniku prihvatljivo. Svi putnici čiji je let otkazan imaju pravo na naknadu štete izuzev :
  • ukoliko ste obavešteni o ukidanju leta najmanje dve nedelje pre planiranog vremena polaska ili
  • ukoliko ste obavešteni o ukidanju leta između dve nedelje i sedam dana pre planiranog vremena polaska i ponuđeno vam je preusmerenje koje vam omogućava da poletite ne više od dva sata pre planiranog vremena polaska i stignete na konačnu destinaciju manje od četiri sata posle planiranog vremena dolaska ili
  • ukoliko ste obavešteni o ukidanju leta manje od sedam dana pre planiranog vremena polaska i ponuđeno vam je preusmerenje koje vam omogućava da poletite ne više od sat vremena pre planiranog vremena polaska i stignete na konačnu destinaciju manje od dva sata posle planiranog vremena dolaska ili
  • ukoliko Kompanija može dokazati da su ukidanje leta izazvale vanredne okolnosti koje se nisu mogle izbeći čak i da su preduzete sve razumne mere.

Obaveza prevozioca :
 
  1.  Izbor između nadoknade ili preusmeravanja
 
nadoknada: u roku od sedam dana, pune cene karte po ceni po kojoj je kupljena, za deo ili delove putovanja koji nisu realizovani, i za deo ili delove koji su već realizovani ukoliko let više ne služi svrsi u pogledu vašeg prvobitnog putnog plana, zajedno sa, kad je to relevantno, povratnim letom do prve tačke polaska, u najkraćem mogućem roku.

preusmeravanje: pod sličnim uslovima prevoza, do vaše konačne destinacije u što kraćem roku; ili preusmerenje, pod uporedivim uslovima prevoza, do vaše konačne destinacije kasnijeg datuma kad vama to odgovara, u zavisnosti od dostupnosti mesta. U slučajevima kad mesto, grad ili region ima više od jednog aerodroma i kompanija vam ponudi let do različitog aerodroma u odnosu na onaj iz vaše rezervacije, prevozilac će pokriti troškove vašeg dodatnog prevoza.

  2.  Besplatno zbrinjavanje

besplatne obroke i osveženja u skladu sa vremenom čekanja; dva besplatna telefonska poziva, teleksa ili poruke putem faksa ili mejla; u slučaju preusmeravnja, kad je razumno očekivano vreme polaska novog leta najmanje dan nakon planiranog polaska ukinutog leta besplatan hotelski smeštaj u slučajevima kad je neophodan
boravak tokom jedne ili više noći ili kad je potreban dodatan boravak u odnosu na nameravani; besplatan prevoz od/do aerodroma do/od mesta smeštaja (hotela ili nečeg drugog).

  3.  Isplata kompenzacije :
  • €250 za letove do 1.500 km,
  • €400 za letove od 1.500 do 3.500 km,
  • €600 za letove preko 3.500 km.
Ukoliko je obezbeđeno preusmeravanje vašeg putovanja do konačne destinacije putem alternativnog leta, kompenzacija se može smanjiti za 50% ukoliko vreme dolaska alternativnog leta ne prevazilazi planirano vreme dolaska prvobitno rezervisanog leta i to :
  • za dva sata za letove do 1.500 km,
  • za tri sata za letove između 1.500 km i 3.500 km,
  • za četiri sata za letove preko 3.500 km.