Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku   
Stigli ste na destinaciju. Prilikom napuštanja vazduhoplova proverite da li ste poneli sve lične stvari (proverite da li su Vam lična dokumenta pri ruci, proverite džepove u sedištu, pokupite ručni prtljag ukoliko ga imate). U zavisnosti da li imate vezan let i ukoliko je vreme za transfer kratko, pripremite putna dokumenta i narednu kartu za ukrcavanje i držite ih uz sebe jer će Vas služba zemaljskog opsluživanja najverovatnije čekati odmah nakon napuštanja vazduhoplova kako bi vas sproveli do narednog gejta. Ukoliko je mesto gde ste sleteli Vaša krajnja destinacija prođite najnormalnije kroz putnički koridor do izlaska sa aerodroma. To uključuje :
  • Prolazak kroz zdravstvenu proveru (važi za razne situacije, posebno izazvane pandemijom, trenutno može biti aktuelno) gde putnici mogu popunjavati određene upitnike, dokazivati status vakcinacije ili testiranja, pružiti bilo kakve informacije a u skladu sa protokolima koje je propisala država u koju ste doputovali. Imajte na umu da svaka država propisuje pojedinačno uslove za ulazak, kretanje kao i tranzit te o tim informacijama morate biti obavešteni. Avio prevozilac nema nikakvu odgovornost prema putniku u slučaju nemogućnosti ulaska u određenu državu. Zdravstvena provera je pre pojave SARS-CoV-2 virusa bila retkost na EU aerodromima i najčešće se odnosila na putnike koji dolaze sa „egzotičnih“ destinacija gde je mogućnost zaraze lokalnim patogenima velika. Za mnoge Afričke i Azijske države je neophodno posedovanje Žutog kartona Svetske zdravstvene organizacije.
  • Prolazak kroz pasošku proveru - provera putnih dokumenata. Osim većih redova ovaj deo ne bi trebalo da predstavlja bilo kakav problem budući da ste jednu takvu proveru već imali na aerodromu pre polaska i da je postojao i najmanji problem Vi najverovatnije ne biste mogli da putujete. Sistemi informisanja između službi granične policije su takvi da se u stvarnom vremenu vrši provera i putnik prihvata/odbija sa leta. Nezavisno od navedenog, moguća je dodatna provera imigracionih vlasti te svakako budite na oprezu i nosite svu neophodnu dokumentaciju u papirnom obliku.
  • Dodatna provera - iako neprijatna, ova provera nije neuobičajna. Postoje mnogi razlozi zbog kojih vas službenik granične policije može izdvojiti iz reda i ispitati u posebnoj prostoriji. Ne treba paničiti, već mirno odgovarati na pitanja. Uzrok dodatne provere je najčešće banalan (mrlje kod brojeva u pasošu, iscepana ivica pasoša, velika promena izgleda – hirurški zahvati, puštanje dugačke brade ili kose a koje ne prati fotografija iz pasoša koja je u tom trenutku stara skoro deset godina, vize zemalja koje nisu priznate u zemlji u koju dolazite i sl). Boravak u zemljama označenim kao „visokorizične“ po pitanju bezbednosti je čest razlog dodatnog ispitivanja. Takođe, i samo činjenje na aerodromu može da vas dovede u situaciju da budete podvrgnuti proveri :
          1.  Nestrpljivi ste u redu;
          2.  Komentari na rad zaposlenih na aerodromu;
          3.  Verbalno i agresivno ponašanje;
          4.  Šale na temu bombi i terorizma.
  • Preuzimanje čekiranog prtljaga - nakon pasoške kontrole uputite se ka prostoru gde se izdaje prtljag. Pogledajte na monitoru na kom karuselu je prtljag sa vašeg leta. Kada preuzmete prtljag savetujemo Vam da sa strane pregledate kofer. Pogledajte da li Vam nešto fali od sadržaja kao i da li je isti oštećen. Ovo je jako bitno jer reklamaciju na oštećenje i gubitak možete uraditi samo nakon leta. Ukoliko se desi problem odlazite do šaltera Lost&found gde popunjavate zapisnik i dobijate referentni broj čime ste u skladu sa procedurama okončali proces. Isti slučaj je i kod gubitka prtljaga, tj prtljaga koji nije stigao sa Vašim letom.
  • Prolazak kroz carinsku kontrolu - poslednja provera dolazećih putnika. Postoje crvena i zelena traka na podu a znače da ukoliko nemate ništa da prijavite idete zelenom a ukoliko imate robu podložnu carini idete crvenom. To nikako ne znači da službenik carine neće zaustaviti nekoga sa zelenog puta ukoliko proceni da je provera neophodna. Nervoza, žurba, agresivnost, veliki broj kofera a sa druge strane i pokušaj hladnokrvnosti, ignorisanje, veštačko ponašanje su razlozi za zadržavanje i proveru prtljaga.