Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku   

Plan javnih nabavki za 2019. godinu 

Izmena plana javnih nabavki za 2019. godinu 

Izmena plana javnih nabavki za 2019. godinu - 

Javna nabavka usluge - 23/2019 - Održavanje sistema za unapređenje sigurnosne infrastrukture, kontrole pristupa mreži i aplikacijama i zaštite mrežnog saobraćaja, kao i pretplata za zaštitu sadržaja internet pretraživanja i imejl komunikacije
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanje i odgovor - 1
 4. Odluka o dodeli ugovora
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1
 6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2
Javna nabavka male vrednosti dobra - 31/2019 - Personalni računari
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2
Javna nabavka male vrednosti dobra - 29/2019 - Nabavka nameštaja za holove u objektu, polica i metalnih ormana
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanje i odgovor - 1
 4. Pitanje i odgovor - 2
 5. Pitanje i odgovor - 3
 6. Odluka o dodeli ugovora
 7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti dobra - 28/2019 - Nabavka i ugradnja opreme za proširenje postojećeg sistema video nadzora u poslovnom objektu na adresi Skadarska br. 23 i 23/1
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanje i odgovor - 1
 4. Pitanje i odgovor - 2
 5. Izmena Konkursne dokumentacije
 6. Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst
 7. Obaveštenje o produženju roka 
 8. Pitanje i odgovor - 3
 9. Izmena Konkursne dokumentacije broj 2
 10. Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst broj 2
 11. Obaveštenje o produženju roka - 2
 12. Pitanje i odgovor - 4
 13. Pitanja i odgovori - 5
 14. Pitanja i odgovori - 6
 15. Odluka o obustavi postupka
 16. Obaveštenje o obustavi postupka
Javna nabavka male vrednosti dobra - 27/2019 - Personalni računari
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o obustavi postupka
 4. Obaveštenje o obustavi postupka
Javna nabavka male vrednosti usluge - 25/2019 - Održavanje računarske mreže
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti radova - 26/2019 - Adaptacija malog tavanskog prostora
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanje i odgovor
 4. Obaveštenje o produženju roka 
 5. Pitanje i odgovor - 2
 6. Obaveštenje o produženju roka 2
 7. Odluka o dodeli ugovora
 8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti dobra - 24/2019 - Kancelarijski materijal
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanje i odgovor 1
 4. Odluka o dodeli ugovora
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka  usluge - 22/2019 - Avio karte i hotelski smeštaj
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanje i odgovor 1
 4. Pitanja i odgovori 2
 5. Izmena Konkursne dokumentacije
 6. Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst
 7. Obaveštenje o produženju roka
 8. Odluka o dodeli ugovora
 9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 17/2019 - Kurs stranih jezika
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanje i odgovor 1
 4. Izmena Konkursne dokumentacije
 5. Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst
 6. Obaveštenje o produženju roka
 7. Odluka o dodeli ugovora
 8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 13/2019 - Adaptacija malog tavanskog prostora
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o obustavi postupka
 4. Obaveštenje o obustavi postupka
Javna nabavka male vrednosti usluge - 20/2019 - Godišnje održavanje i izmene na postojećem programu za računovodstvo i knjigovodstvo
 1. Obaveštenje o pokretanju postupka
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 19/2019 - Iznajmljivanje parking prostora
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti dobra - 21/2019 - Nabavka i ugradnja opreme za proširenje postojećeg sistema video nadzora u poslovnom objektu na adresi Skadarska br. 23 i 23A
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o obustavi postupka
 4. Obaveštenje o obustavi postupka
Javna nabavka male vrednosti usluge - 15/2019 - Održavanje i unapređenje elektronskog registra vazduhoplova
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka radova - 14/2019 - Adaptacija i opremanje alfa sale
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 16/2019 - Periodična obuka inspektora SAFA 
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 12/2019 - Naftni derivati
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanje i odgovor 1
 4. Odluka o dodeli ugovora
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 11/2019 - Izvršavanje naleta i produženje važenja MEP i ME/IR
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 10/2019 - Proširenje radne memorije na blade serverima
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli Ugovora za nabavku dobra-proširenje radne memorije na blade severima
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 8/2019 - Provera stručnosti za produženje važenja ovlašćenja za letenje na tipu aviona C560XLS+i letenje kod operatera
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2
Javna nabavka usluge -9/2019 - Mobilna telefonija
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanje i odgovor 1
 4. Izmena Konkursne dokumentacije
 5. Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst
 6. Obaveštenje o produženju roka
 7. Pitanje i odgovor 2
 8. Odluka o dodeli ugovora
 9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 7/2019 - Električna energija
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka usluge - 6/2019 - FTO i PPZ DCV
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanje i odgovor 1
 4. Izmena Konkursne dokumentacije
 5. Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst
 6. Odluka o dodeli ugovora
 7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 5/2019 - Osiguranje zgrade, kolektivno osiguranje zaposlenih, putno osiguranje, osiguranje službenih vozila
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2
Javna nabavka male vrednosti usluge - 4/2019 - Sticanje sertifikata instruktora letenja - FI(A)
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 3/2019 - Specijalističke obuke za inspektore
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka usluge - 2/2019 - Čišćenje radnog prostora
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanje i odgovor 
 4. Pitanje i odgovor 2
 5. Izmena Konkursne dokumentacije
 6. Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst
 7. Obaveštenje o produženju roka
 8. Odluka o dodeli ugovora
 9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti usluge - 1/2019 - Lekarski pregledi za zaposlene

 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru