Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku   

Primedbe i predloge na tekst Predloga Pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi mogu se dostaviti Direktoratu do 1. oktobra 2023. godine, na adresu Skadarska 23 ili na e-mail adresu: predlozipropisa@cad.gov.rs

Primedbe i predloge na tekst Predlog pravilnika o uslugama veze za prenos podataka za Jedinstveno evropsko nebo mogu se dostaviti Direktoratu do 25. septembra 2023. godine, na adresu Skadarska 23 ili na e-mail adresu: predlozipropisa@cad.gov.rs