Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

Директорат почео безбедносне припреме за летачку сезону 2014

Петак, 16.05.2014.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије је у Параћину и Новом Саду, 13. и 15. маја 2014. године, успешно одржао СЕМИНАР О БЕЗБЕДНОСТИ, који је обухватио панел дискусије и предавања  намењена корисницима спортских аеродрома и летилишта. 
Циљ семинара био је да се учесницима у општој авијацији, у којој се најчешће  дешавају удеси и незгоде, приближе нова сазнања, нови прописи, освеже стечена знања из области ваздухопловства, размене мишљења и искуства, чују питања ваздухопловаца али и укаже на грешке које се најчешће дешавају у летењу због људског фактора.  Поштовање ваздухопловних процедура, њихова правилна примена и утренираност и одговорност  летача, гаранција су за безбедно летење.
 
Позиву Директората цивилног ваздухопловства за учешће на семинару одазвало се стотину ваздухопловаца из разних крајева Србије, велики број аеро-клубова, чланова Ваздухопловног савеза Србије, који су препознали значај предавања, пре свега његов превентивни карактер и поруку семинара -  најлепше летење је безбедно летење.   
Семинар је обухватио најактуелније теме: 
  • Анализа регулатива-прописа који се тичу спортског ваздухопловства
  • Анализа удеса у протеклом периоду
  • Класификација ваздушног простора
Чули су се  и конструктивни предлози ваздухопловаца који ће у наредном периоду посебно бити разматрани у Директорату.
 
Семинар су водили:
  • Александар Годић, директор Дирекције за безбедност и надзор ваздушног саобраћаја,
  • Жарко Катанчевић, начелник Одељења за управљање ваздушним саобраћајем (АТМ - Air Traffic Management)
  • Саша Добросављевић, инспектор у Одељењу саобраћајне делатности,
  • Маријан Пендић, инспектор у Одељењу ваздухопловног особља,
  • Бранимир Подовац, саветник у  Служби за управљање безбедношћу у ваздухопловству и квалитетом

Директорат цивилног ваздухопловства  Републике Србије наставиће да одржава семинаре изван ДЦВ, широм Србије, како би дошао до свих ваздухопловаца и обухватио све аеро-клубове, све опште аеродроме и летелишта, јер безбедност ваздухопловства је приоритет.  


Назад на остале вести