Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Мирјана Чизмаров именована за директора Директората

Четвртак, 30.10.2014.
Влада Републике Србије је данашњој седници на предлог Управног одбора ДЦВ именовала Мирјану Чизмаров за директора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, на мандат од пет година.
 
Влада је претходно прихватила предлог решења о разрешењу Мирјане Чизмаров са места вршиоца дужности заменика директора Директората.
 
Управни одбор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, на чијем челу је потпредседник Владе и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре проф. др Зорана Михајловић, разматрао је раније листу кандидата за именовање за директора Директората.
 
Од укупног броја пријављених, комисија која је спроводила конкурс изабрала је три кандидата, које је предложила Управном одбору. Управни одбор је одлучио да, од три предложена кандидата, за директора Директората  изабере Мирјану Чизмаров.
 
Мирјана Чизмаров је дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду. У досадашњој каријери бавила се правним аспектом европских интеграцијама у области ваздушног саобраћаја.
 
Од 2002. до 2005. године била је помоћник министра за саобраћај и један од учесника радне групе у формирању Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије и тадашње Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе по стандардима ЕУ.
 
Била је и шеф Бироа за сарадњу са Европском унијом у Привредној комори Србије. Од 2006. године у Директорату цивилног ваздухопловства била је директор Сектора за правне и опште послове, специјални саветник генералног директора за CRCO (EUROCONTROL) и директор Дирекције за планирање и развој. Од  фебруара 2013.године обављала је финкцију  вршиоца дужности заменика директора Директората. 


Назад на остале вести