Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Потписан нови Радни аранжман између ЕАЅА и Директората

Четвртак, 07.05.2015.

Директорка Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије Мирјана Чизмаров и извршни директор Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја ЕАЅА Патрик Ки, потписали су 6. маја 2015. године у Паризу, нови Радни аранжман између ЕАЅА и Директората. Документ је потписан током 144. састанка генералних директора цивилног ваздухопловства држава чланица ЕСАС. Нови Радни аранжманом замењује документ из 2009. године, чиме се додатно унапређује сарадња два тела у свим областима обухваћеним Уредбом (ЕК) 216/2008 у циљу постизања висoког степена једнообразности и усаглашености ваздухопловне безбедности и заштите животне средине. Потписани Радни аранжман обезбеђује неопходни континуитет у примени изузетно високих стандарда у областима ваздухопловне безбедности, управљања ваздушним саобраћајем и пружања услуга у ваздушном саобраћају, као и безбедности аеродрома у Републици Србији и очување ефикасног безбедносног система у нашој земљи, што представља основни циљ Директората. Тај циљ се успешно реализује управо праћењем и доследном применом европских захтева и верификацијом од стране ЕАЅА посредством редовних стандардизационих инспекција, које се обављају у складу са истим правилима која се примењују и у државама чланицама Европске уније. 


Назад на остале вести