Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Потписан нови Радни аранжман између ЕАЅА и Директората

Четвртак, 07.05.2015.

Директорка Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије Мирјана Чизмаров и извршни директор Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја ЕАЅА Патрик Ки, потписали су 6. маја 2015. године у Паризу, нови Радни аранжман између ЕАЅА и Директората. Документ је потписан током 144. састанка генералних директора цивилног ваздухопловства држава чланица ЕСАС. Нови Радни аранжманом замењује документ из 2009. године, чиме се додатно унапређује сарадња два тела у свим областима обухваћеним Уредбом (ЕК) 216/2008 у циљу постизања висoког степена једнообразности и усаглашености ваздухопловне безбедности и заштите животне средине. Потписани Радни аранжман обезбеђује неопходни континуитет у примени изузетно високих стандарда у областима ваздухопловне безбедности, управљања ваздушним саобраћајем и пружања услуга у ваздушном саобраћају, као и безбедности аеродрома у Републици Србији и очување ефикасног безбедносног система у нашој земљи, што представља основни циљ Директората. Тај циљ се успешно реализује управо праћењем и доследном применом европских захтева и верификацијом од стране ЕАЅА посредством редовних стандардизационих инспекција, које се обављају у складу са истим правилима која се примењују и у државама чланицама Европске уније. 


Назад на остале вести