Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају на снази од 30. маја 2015. године

Понедељак, 25.05.2015.
Скупштина Србије усвојила је 21. маја  2015. године Закон о изменама и допунама  Закона о ваздушном саобраћају, које, поред осталог, предвиђају формирање Националног комитета за безбедност.
 
Национални комитет за безбедност се оснива као повремено радно тело Владе Србије, са задатком да усклађује деловање органа, организација и ваздухопловних субјеката који су одговорни за безбедност у ваздухопловству и давање препорука како да се безбедност побољша.
 
Прописано је да  комитет координира припрему и израду предлога националног програма безбедности у ваздухопловству, као и да састав и начин рада тог органа прописује Влада Србије, на предлог министра надлежног за послове саобраћаја.
 
Усвојеним изменама предвиђено је да мрежу рута ваздушног саобраћаја убудуће одобрава Директорат, уместо Министарства како је то до сада било.
 
Такође, уместо министра надлежног за послове саобраћаја Директорату се даје овлашћење да донесе пропис о пружању услуга трагања за ваздухопловом и спасавање лица.
 
Задржава се досадашње решење поделе аеродрома на цивилне, војне и мешовите, али се детаљније уређују услови за стицање својства мешовитог аеродрома.
 
Овим законом се јача улога Директораат цивилног ваздухопловства Републике Србије као независног регулаторног тела. На тај начин, усвојена је препоручена пракса и ваздухопловни стандарди Европске комисије и FAA.
 
Управни одбор Директората више неће чинити пет министара. Управни одбор Директората именоваће се у складу са одредбама овог закона у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона.
 

(ТЕКСТ - Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају


Назад на остале вести