Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

ATO Хелимастер организатор семинара „ХЕЛИКОПТЕРСКЕ ОПЕРАЦИЈЕ“

Уторак, 26.05.2015.
Семинар о безбедности летења под називом „Хеликоптерске операције” биће одржан у суботу 30.05.2015.године у 9 часова у новоизграђеним просторијама школе АТО Хелимастер у Добановцима, Лоле Рибара бб.
 
Предавачи су искусни ваздухопловни стручњаци а теме семинара су:
  • Процене елемената ризика пилота хеликоптера
  • Процена ризика хеликоптерских операција
  • Резилијентност на стрес
  • Механика лета хеликоптера - изнад 170 кт
  • Фактори утицаја на перформансе хеликоптера
Организатори семинара наводе да су циљеви одржавања предавања на тему „ХЕЛИКОПТЕРСКЕ ОПЕРАЦИЈЕ“ пре свега, окупљање свих чинилаца релевантних за опстанак и развој хеликоптерске авијације у Србији и региону, увођење праксе семинара и курсева као процеса континуиране едукације, успостављање ближих веза и стварање амбијента међусобног поверења међу ваздухопловним властима и чиниоцима релевантним за опстанак и развој хеликоптерске авијације, подизање безбедносне културе на виши ниво и унапређење целокупног система и могућност заједничког деловања.
 
Такође, сврха семинара је и стављање акцента на проблем маргинализације психолошких фактора који су такође саставни део ваздухопловне професије, размена искустава у извођењу операција и обуци, могућности примене савремених начина и метода у обуци и укључивање као и рад на заједничким пројектима. 

Назад на остале вести