Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

ATO Хелимастер организатор семинара „ХЕЛИКОПТЕРСКЕ ОПЕРАЦИЈЕ“

Уторак, 26.05.2015.
Семинар о безбедности летења под називом „Хеликоптерске операције” биће одржан у суботу 30.05.2015.године у 9 часова у новоизграђеним просторијама школе АТО Хелимастер у Добановцима, Лоле Рибара бб.
 
Предавачи су искусни ваздухопловни стручњаци а теме семинара су:
  • Процене елемената ризика пилота хеликоптера
  • Процена ризика хеликоптерских операција
  • Резилијентност на стрес
  • Механика лета хеликоптера - изнад 170 кт
  • Фактори утицаја на перформансе хеликоптера
Организатори семинара наводе да су циљеви одржавања предавања на тему „ХЕЛИКОПТЕРСКЕ ОПЕРАЦИЈЕ“ пре свега, окупљање свих чинилаца релевантних за опстанак и развој хеликоптерске авијације у Србији и региону, увођење праксе семинара и курсева као процеса континуиране едукације, успостављање ближих веза и стварање амбијента међусобног поверења међу ваздухопловним властима и чиниоцима релевантним за опстанак и развој хеликоптерске авијације, подизање безбедносне културе на виши ниво и унапређење целокупног система и могућност заједничког деловања.
 
Такође, сврха семинара је и стављање акцента на проблем маргинализације психолошких фактора који су такође саставни део ваздухопловне професије, размена искустава у извођењу операција и обуци, могућности примене савремених начина и метода у обуци и укључивање као и рад на заједничким пројектима. 

Назад на остале вести