Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Саопштење за јавност

Петак, 17.07.2015.
Поводом натписа објављених у средствима јавног информисања да је најављени спектакл пуштања хиљаду лампиона у част Теслиног рођендана отказан због безбедносних разлога, по препоруци Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, Директорат је дужан да јавност обавести:
 
Законом о ваздушном саобраћају јасно је прописано да се ракете и други летећи објекти могу лансирати тако да не угрожавају безбедност ваздушног саобраћаја, да се за лансирање ракета и других летећих објеката мора прибавити претходна сагласност пружаоца услуга у ваздушној пловидби, као и да за евентуалну штету која је настала услед лансирања ракета и других летећих објеката одговорно је лице које је ракету, односно други летећи објекат лансирало.
 
Закон прописује и казнене одредбе, како за правно лице, тако и за појединце, који поступе супротно поменутим одредбама Закона.
 
Зона која је била планирана за лансирање лампиона представља условно забрањену зону у којој је лансирање ракета и других летећих објеката забрањено.
 
Треба имати у виду да поменути лампиони, због својих перформанси, долета и све учесталијег коришћења, могу да представљају озбиљну претњу безбедности ваздушног саобраћаја, посебно када се лансирају у делу ваздушног простора која се посебно контролише и у којем се одвијају летови цивилних ваздухоплова.
 
Примера ради, поједине државе су због могућности изазивања пожара на земљи и ометања безбедног одвијања ваздушног саобраћаја, забраниле или драстично ограничиле употребу ових лампиона.
 

Ради избегавања нежељених ситуација у будуће, препоручујемо да се пре пуштања лампиона или одржавања сличних манифестација, организатори претходно информишу о могућности, условима и месту за безбедно одвијање таквих догађаја, како не би дошло до угрожавања безбедности ваздушног саобраћаја. 


Назад на остале вести