Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Саопштење за јавност

Петак, 17.07.2015.
Поводом натписа објављених у средствима јавног информисања да је најављени спектакл пуштања хиљаду лампиона у част Теслиног рођендана отказан због безбедносних разлога, по препоруци Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, Директорат је дужан да јавност обавести:
 
Законом о ваздушном саобраћају јасно је прописано да се ракете и други летећи објекти могу лансирати тако да не угрожавају безбедност ваздушног саобраћаја, да се за лансирање ракета и других летећих објеката мора прибавити претходна сагласност пружаоца услуга у ваздушној пловидби, као и да за евентуалну штету која је настала услед лансирања ракета и других летећих објеката одговорно је лице које је ракету, односно други летећи објекат лансирало.
 
Закон прописује и казнене одредбе, како за правно лице, тако и за појединце, који поступе супротно поменутим одредбама Закона.
 
Зона која је била планирана за лансирање лампиона представља условно забрањену зону у којој је лансирање ракета и других летећих објеката забрањено.
 
Треба имати у виду да поменути лампиони, због својих перформанси, долета и све учесталијег коришћења, могу да представљају озбиљну претњу безбедности ваздушног саобраћаја, посебно када се лансирају у делу ваздушног простора која се посебно контролише и у којем се одвијају летови цивилних ваздухоплова.
 
Примера ради, поједине државе су због могућности изазивања пожара на земљи и ометања безбедног одвијања ваздушног саобраћаја, забраниле или драстично ограничиле употребу ових лампиона.
 

Ради избегавања нежељених ситуација у будуће, препоручујемо да се пре пуштања лампиона или одржавања сличних манифестација, организатори претходно информишу о могућности, условима и месту за безбедно одвијање таквих догађаја, како не би дошло до угрожавања безбедности ваздушног саобраћаја. 


Назад на остале вести