Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

ДЦВ од 31. августа на новој адреси – Скадарска 23 и 23/1 Београд

Среда, 26.08.2015.
Уважени корисници,
 
Oбавештавамо вас да ће седиште Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, од 31. августа 2015. године бити на адреси Скадарска 23 и 23/1.
Бројеви телефона као и  e- mail адресе  остају непромењени.
 
С поштовањем,
 
  Директорат цивилног ваздухопловства 

Републике Србије 


Назад на остале вести