Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Обавештење о ванредном термину за полагање испита

Уторак, 15.12.2015.
Због повећаног броја захтева за ванредним терминима за полагање теоријских испита, Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, организоваће полагање испита  28. и 29. децембра 2015.године  од 08:30 до 15:00 часова.
 

Молимо све заинтересоване кандидате да долазак на испит потврде на  ispiti@cad.gov.rs 


Назад на остале вести