Влада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација   
Вести са сајта

Саопштење Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије

Четвртак, 06.08.2020.
Саопштење Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије

Дана 04.08.2020. године Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије је пријављен догађај који се односи на летење хеликоптера у Специјалном резервату природе "Увац" услед кога је дошло до угрожавања заштићене животињске врсте.

На основу поднете пријаве, инспектори Директората започели су ванредни инспекцијски надзор по предметном догађају.

Сваки лет цивилног ваздухоплова у Републици Србији започиње подношењем плана лета надлежној јединици контроле летења у коме су подаци о месту полетања и слетања, планираном профилу лета, подаци о ваздухоплову и посади.

Вођа ваздухоплова је дужан да се придржава ових података током лета.

Увидом у поднете планова лета за период од 20.07. 2020. године до 04.08.2020. године за рејон СРП Увац, утврђено је да је било више летова хеликоптера са планираним висинама лета од 1000 фт до 1500 фт изнад терена (300м и 450м изнад терена).

На основу података публикованих у Зборнику ваздухопловних података (Aeronautical Information Publication – јавно доступно на http://www.smatsa.rs/Cyr/AIP.aspx) у делу ENR 5 "Навигациона упозорења", у поглављу ENR 5.6  "Кретање птица и области са осетљивом фауном", у тачки 2 "Области са осетљивом фауном" наведени су подаци од значаја за реализацију летења изнад заштићених подручја, а са којима је вођа ваздухоплова дужан да се упозна пре започињања лета, а у делу ENR 6.5–15, дата је и карта са графичким приказом осетљивих подручја.

У случају снимања из ваздуха (пружање услуга из ваздуха уз накнаду, које се може вршити ваздухопловом и беспилотним ваздухопловом), конкретно одобрење за такве летове издаје Министарство одбране Републике Србије уз мишљење Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије. 

За период од 20.07 до 04.08.2020. Директорат није давао мишљења за аеро-фото снимање за предметно подручје.

Након завршеног ванредног инспекцијског надзора, Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије издаће саопштење за медије.


Назад на остале вести