Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Одржан годишњи састанак са Агенцијом за цивилно ваздухопловство Црне Горе

Понедељак, 10.02.2020.
Одржан годишњи састанак са Агенцијом за цивилно ваздухопловство Црне Горе

У Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије 10. фебруара одржан је годишњи састанак са Агенцијом за цивилно ваздухопловство Црне Горе, на ком је усвојен предложени план у области заједичког надзора и активности у ваздушној пловидби, утврђених предметом Споразума за 2020. годину.

Директорка цивилног ваздухопловства РС Мирјана Чизмаров и директор Агенције за цивилно ваздухопловство ЦГ Драган Ђуровић, од 26. јула 2019. године када је Споразум потписан, одржавају годишњи састанак ради разматрања извештаја о његовој примени и анализи остварене сарадње. 

 

Назад на остале вести