Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Директорат организује основну обуку из ваздухопловне медицине

Среда, 27.11.2019.
Директорат организује основну обуку из ваздухопловне медицине

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије (ДЦВ РС) по први пут организује Основну обуку из ваздухопловне медицине - Basic course in aviation medicine, која ће се одржати у ДЦВ РС у периоду од 02.12. - 07.12.2019.

Обука је намењена лекарима који су заинтересовани за ваздухопловну медицину и стицање права овлашћеног лекара ради обављања прегледа ваздухопловног особља за: класу 2 (дозвола  приватног пилота, пилота једрилице, пилота балона, параглајдера, падобранца), ЛАПЛ (дозвола пилота лаких ваздухоплова) и СС (кабинско особље).

Програм  обуке  прописан је  регулативом  Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја (EASA).

Узимајући у обзир да је до сада постојала могућност присуства истим обукама само у иностранству за које је потребно издвојити значајна финансијска средства, ДЦВ РС као организатор обуке је у циљу промоције безбедности ваздушног саобраћаја и доступности обуке заинтересованим лекарима из наше земље, омогућио бесплатно учешће за све учеснике што је од великог значаја.

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије ће наставити са едукацијама лекара, јер је препозната важност професионалног усавршавања  у циљу повећања безбедности ваздушног саобраћаја.


Назад на остале вести