Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Сарадња Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије и Команде Ратног ваздухопловства и ПВО Војске Србије

Петак, 11.10.2019.
Сарадња Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије и Команде Ратног ваздухопловства и ПВО Војске Србије

Директорка Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије Мирјана Чизмаров и командант Ратног ваздухопловства и противваздушне одбране генерал-мајор Душко Жарковић, у просторијама Команде РВ и ПВО, потписали су Процедуру о активности у вези са доделом "Моде-С" и ЕЛТ кодова војним ваздухопловима. Овај документ о сарадњи намењен је опремању ваздухоплова Војске Србије савременим електронским уређајима и системима који су компатибилни и интероперабилни са уређајима и системима које користе пружаоци услуга у ваздушној пловидби, пружаоци услуга трагања и спасавања и оператери цивилних ваздухоплова, што ће допринети укупном повећању безбедности ваздушног саобраћаја. 


Назад на остале вести