Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

Обавештење у вези са јавним конкурсом за избор директора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије

Понедељак, 30.09.2019.
Обавештење у вези са јавним конкурсом за избор директора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије

У складу са чланом 28. тачка 5. Закона о јавним агенцијама  („Сл.гласник РС“ бр. 18/05, 81/05- исправка и 47/18), обавештава се јавност, да је изборни поступак за избор директора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, спроведен и да је оснивачу поднета Листа кандидадата који су у изборном поступку постигли најбољи резултат према просечној оцени са Записницима о спроведеном изборном поступку, и то:

  1. Кандидат са шифром пријаве “DCVRS-JK-002“, чија је просечна оцена 2,66, и
  2. Кандидат са шифром пријаве “DCVRS-JK-001“, чија је просечна оцена 2,53.

Назад на остале вести