Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

Обавештење у вези са терминалним накнадама

Понедељак, 29.07.2019.
Обавештење у вези са терминалним накнадама

 У складу са Закључком Владе Републике Србије (05 Број: 343-7454/2019-1 од 25. јула 2019. године) висина јединице накнаде за услуге које Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA д.о.о. Београд пружа у области терминалних контрола летења ваздухопловима који за полетање и слетање користе аеродроме у Републици Србији ће од 1. септембра 2019. године износити:

(1)  135 евра - за ваздухоплове чија је максимална сертификована маса на полетању мања од десет метричких тона;
(2)  260 евра - за ваздухоплове чија је максимална сертификована маса на полетању десет и више метричких тона. 
 
Од обавезе плаћања ове накнаде  изузети су следећи летови:
 
(1)   летови који се обављају ваздухопловима чија је максимална сертификована маса на полетању мања од две метричке тоне;
(2)   летови у циљу трагања и спасавања које је одобрио надлежни орган;
(3)   летови који се обављају искључиво ради превоза владајућих монарха и чланова њихових ужих породица, шефова држава, председника влада и министара, који су у службеној мисији, ако је у плану лета то назначено одговарајућим индикатором статуса;
(4)   војни летови које обављају војни ваздухоплови Републике Србије, као и војни летови које обављају војни ваздухоплови других држава на основу међународних споразума;
(5)   летови органа унутрашњих послова и царинских органа;
(6)   хуманитарни летови одобрени од стране надлежног органа;
(7)   летови за потребе обуке који се обављају искључиво ради стицања дозволе или овлашћења чланова летачке посаде, ако је то назначено у плану лета. Летови се морају обављати искључиво у Области информативне контроле летења Београд и не смеју да служе за превоз путника и/или терета, као ни за позиционирање, односно прелет ваздухоплова;
(8)   летови који се обављају искључиво у сврху провере опреме која се користи или је намењена за коришћење као земаљска навигациона опрема, искључујући позиционирајуће летове;
(9)   летови који се обављају искључиво по правилима визуелног летења (VFR).

Назад на остале вести