Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

ICAO координирана мисија за верификацију

Уторак, 04.06.2019.
ICAO координирана мисија за верификацију

Међународна организација за цивилно ваздухопловство  (ICAO) је у периоду  од 19-26 марта 2019. године извршила проверу рада Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије (ICAO Coordinated Validation Mission).

Провера ICVM је ICAO координирана мисија за верификацију и подразумева активност коју ICAO спроводи у држави чланици  и током које експерти из ICAO прикупљају и процењују доказе које је доставила држава, а односе се на спровођење прихваћених корективних акционих планова Corrective Action Plans-CAP.

Подсећања ради, током ICAO провере 2009. године, утврђено је 182 налаза који су  се односили  на недостатак имплементације критичних елемената државне функције надзора што је резултирало укупном оценом од 66.4% система цивилног ваздухопловства у Републици Србији.

На позив Директора Директората,  госпође Мирјане Чизмаров, ICAO је током посете у марту 2019. године, утврдила да је степен усаглашености система цивилног ваздухопловства у Републици Србији  93,3%,  што представља  побољшање од 26,9 % у  односу на проверу која је обављена 2009. године.

Постигнут резултат у овом тренутку сврстава Републику Србију на 5. место у Европи, и на 14. место у свету по степену усаглашености  и примене прописа и препоручене праксе ICAO, у систему цивилног ваздухопловства.


Назад на остале вести