Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Радионица "Безбедност на ПСС-у на мешовитом аеродрому"

Среда, 15.05.2019.
Радионица "Безбедност на ПСС-у на мешовитом аеродрому"

У склопу сарадње са Евроконтролом и њихове подршке државама чланицама ("Support to State" пројекат), Директорат ће бити домаћин  радионице „Runway Safety at joint use aerodrome “  у периоду од 20-21. маја 2019. године.

Радионицу ће водити предавачи из Евроконтрола и представници Одељења за ATM/ATCO/MET/AIS, а како је тема безбедност на ПСС-у на мешовитим аеродромима, поред представника Одељења аеродрома, позиву су се одазвали представници Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA доо, Команде РВиПВО, Аеродрома Србије и аеродрома Ниш и Краљево.

Главне теме ће бити подизање свести о важности одржавања безбедности на ПСС-у на мешовитим аеродромима, представљање главних смерница из EAPPRI Edition 3.0 (European Action Plan for the Prevention of Runway Incursions), значај образовања локалних RST (Runway Safety Teams) у одговарајућем и делотворном саставу и дискусија о најбољој пракси као и о досадашњим искуствима у овој области”.


Назад на остале вести