Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Најава одржавања вежбе трагања и спасавања „SAREX 38-19”

Уторак, 14.05.2019.
Најава одржавања вежбе трагања и спасавања „SAREX 38-19”

 У складу са усвојеним годишњим планом вежби Сектора за трагање и спасавање Директората цивилног ваздухопловству Републике Србије, 18. септембра 2019. године, планирано је одржавање годишње вежбе трагања за ваздухопловом и спасавање лица пуног капацитета по називом „SAREX 38-19”, на аеродрому Вршац.

Сврха одржавања вежбе „SAREX 38-19” је испуњавање међународних стандарда дефинисаних анексом 12. „Трагање и спасвање“ Чикашке конвенције.

Вежба има за циљ увид у припремљеност и техничку оспособљеност ангажованих учесника у систему за пружање услуга трагања за ваздухопловом и спасавања лица у цивилном ваздухопловству Републике Србије, кроз спровођење различитих сценарија удеса цивилног ваздухоплова.

Поред представника Директората, планирано је учешће припадника Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Министарства одбране Републике Србије, Министарства здравља Републике Србије, Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA доо, Црвеног крста Србије, Горске службе спасавања, као и представника локалних спасилачких служби.

На вежби ће бити присутни и посматрачи у оквиру регионалне сарадње, а  као активности Регионалног саветодавног комитета за трагање и спасавање у цивилном ваздухопловству (RASARAC), успостављен на иницијативу Дирекатората и Евроконтрола.

Очекује се присуство државних званичника, представника ангажованих министарстава, агенција и организација укључених у систем трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству Републике Србије.


Назад на остале вести