Влада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација   
Вести са сајта

Најава одржавања вежбе трагања и спасавања „SAREX 38-19”

Уторак, 14.05.2019.
Најава одржавања вежбе трагања и спасавања „SAREX 38-19”

 У складу са усвојеним годишњим планом вежби Сектора за трагање и спасавање Директората цивилног ваздухопловству Републике Србије, 18. септембра 2019. године, планирано је одржавање годишње вежбе трагања за ваздухопловом и спасавање лица пуног капацитета по називом „SAREX 38-19”, на аеродрому Вршац.

Сврха одржавања вежбе „SAREX 38-19” је испуњавање међународних стандарда дефинисаних анексом 12. „Трагање и спасвање“ Чикашке конвенције.

Вежба има за циљ увид у припремљеност и техничку оспособљеност ангажованих учесника у систему за пружање услуга трагања за ваздухопловом и спасавања лица у цивилном ваздухопловству Републике Србије, кроз спровођење различитих сценарија удеса цивилног ваздухоплова.

Поред представника Директората, планирано је учешће припадника Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Министарства одбране Републике Србије, Министарства здравља Републике Србије, Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA доо, Црвеног крста Србије, Горске службе спасавања, као и представника локалних спасилачких служби.

На вежби ће бити присутни и посматрачи у оквиру регионалне сарадње, а  као активности Регионалног саветодавног комитета за трагање и спасавање у цивилном ваздухопловству (RASARAC), успостављен на иницијативу Дирекатората и Евроконтрола.

Очекује се присуство државних званичника, представника ангажованих министарстава, агенција и организација укључених у систем трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству Републике Србије.


Назад на остале вести