Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

Семинари о безбедности у ваздухопловству

Четвртак, 09.05.2019.
Семинари о безбедности у ваздухопловству

 „У организацији Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије током маја месеца 2019. године одржаће се Семинари о безбедности у ваздухопловству. 

Семинари ће се одржати у:
  1. Петак, 24.05.2019. године са почетком у 10:00 часова у просторијама АК Сремска Митровица, на аеродрому Велики Радинци. 
  2. Среду, 29.05.2019. године са почетком у 10:00 часова у просторијама Регионалног центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево, Горанска бб,   https://maps.app.goo.gl/yqgpKpWWEgAajKKs5
Циљ Семинара је да се ваздухопловна заједница информише о регулаторном уређењу, да се приближе нова сазнања, изврши освежење постојећих знања, размене мишљења и искуства, чују питања ваздухопловаца али и укаже на грешке које се најчешће дешавају у летењу.
Планирано је приказивање презенатција из области пловидбености, лиценцирања ваздухопловног особља, саобраћајне делатности (комерцијално и некомерцијално летење ваздухоплова), обезбеђивања у ваздухопловству , сертификације аеродрома и  организација ваздушног простора.
 

Назад на остале вести