ICAO и Директорат заједно организују међународну Search and Rescue (SAR) радионицу у Београду. Догађај ће бити одржан 16. и 17. септембра 2019 године у хотелу Hyatt Regency Belgrade. Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

ICAO похвале за Србију

Среда, 27.03.2019.
ICAO похвале за Србију

 

Међународна организација за цивилно ваздухопловство (ICAO) је у периоду од 19. до 26. марта 2019. године извршила проверу рада Директората цивилног ваздухопловства Србије (ICAO Coordinated Validation Mission).

На позив Мирјане Чизмаров, директорке српског ДЦВ-а, Међународна организација за цивилно ваздухопловство извршила је процену система цивилног ваздухопловства Србије када је утврђено да степен усаглашености тог система износи 93,71%, што представља побољшање од 27,31 % у односу на проверу која је обављена 2009. године.
ICAO провера обухватила је проверу усаглашености закона и подзаконских аката са одредбама Чикашке конвенције и припадајућих анекса у оквиру протокола (LEG) при чему је достигнута оцена усаглашености 95.24%, затим издавање дозвола ваздухопловном особљу и сертификата центара за обуку у оквиру протокола (PEL) при чему је достигнута оцена усаглашености 97.59%, као и саобраћајну делатност у оквиру протокола (OPS) при чему је достигнута оцена усаглашености 96.69%.
Провера је такође обухватила и пловидбеност ваздухоплова у оквиру протокола (AIR) при чему је достигнута оцена усаглашености 93.46%, али и аеродроме и земаљска средства у оквиру протокола (AGA) при чему је достигнута оцена усаглашености 91.11%.
Резултати провере која је обављена у периоду од 19. до 26. марта ове године биће додатно верификовани у седишту ICAO у Монтреалу и након тога званично објављени од стране Медјународне организације за цивилно ваздухопловства.
Директорка ДЦВ-а Мирјана Чизмаров изјавила је овом приликом да је ICAO валидација на најконкретнији начин показала квалитет српског цивилног ваздухопловства:
- Постигнут резултат у овом тренутку сврстава Републику Србију међу десет најбољих на свету, а иза нас су остале државе као што су Немачка, Италија, Швајцарска. ICAO је међународни регулаторни репер стандарда безбедности и процедура који не прави разлике између држава већ оцењује стриктне стандарде. Овогодишња ICAO провера је доказ напретка целокупног система цивилног ваздухопловства Републике Србије и преданог рада свих његових државних и приватних субјеката. ДЦВ је ту да заједно са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре својим надзором пре свега помогне целокупној ваздухопловној индустрији да достигне и одржи стриктне стандарде безбедности и оперативности. Ово је и својеврсно признање нашем заједничком тиму и гаранција да су путници у ваздушном саобраћају Србије безбедни и да добијају светску услугу.
Током ICAO провере 2009. године, Међународна организација за цивилно ваздухопловство утврдила је 182 налаза који су се односили на недостатак имплементације критичних елемената државне функције надзора,што је резултирало укупном оценом од 66.4% система цивилног ваздухопловства у Републици Србији.

Назад на остале вести