Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 20.01.2019 21:52:15

Редовни термин тестирања у процесу сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 9. јануара 2019. године. Сви заинтересовани субјекти требају да поднесу захтеве Директорату најкасније до 4. јануара2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви / Обавештење термину за тестирање у процесу сертификације особља које обавља прелгед обезбеђивања на аеродромуУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Конференција у Монтреалу

Четвртак, 18.10.2018.
Конференција у Монтреалу

 Делегација Републике Србије, предвођена директорком Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, Мирјаном Чизмаров, учествовала је на 13. конференцији о ваздушној пловидби (AN-Conf/13) у седишту Међународне организације цивилног ваздухопловства (ICAO) у Монтреалу.

Конференције о ваздушној пловидби представљају најзначајнији састанак на нивоу ICAO на којим се разматрају стратешка питања у областима АТМ, CNS, SAR и с тим повезана питањима у области ваздухопловне безбедности.    
Као и све претходне, и ова конференција је због свог значаја била изузетно посећена, уз учешће представника 110 држава чланица ICAO.
Конференција је имала за циљ заузимање јединствених ставова који доприносе већој безбедности у лету, унапређењу капацитета и ефикасности система ваздушне пловидбе, од којих користи имају и ваздухопловна заједница и сви корисници услуга у ваздушном саобраћају.  
Препоруке са ове конференције биће коначно усвојене у форми обавезујућих резолуција на 40. заседању Скупштине ICAO (септембар/октобар 2019. године) и тако постати стандарди за даљи развој система ваздушне пловидбе на глобалном нивоу.
 

Назад на остале вести